Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin eğitim;

Bebeğin doğduğu andan itibaren ilk bulunduğu çevre olan ailede başlar. Aile içindeki bireyler özellikle anne ve baba, çocuğun ilk olarak model aldığı ve taklitlerle doğru davranışları öğrenmeye çalıştığı kişilerdir. Okulöncesi eğitim ve zorunlu eğitimin başladığı dönemlerde de model alınan ve taklit edilen örnekler genişleyerek çoğalacaktır. Çocuklar değerleri, sosyalleşme dediğimiz kavramın içinde sosyalleşerek öğrenmeye ve içselleştirmeye devam edeceklerdir. Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat il bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve ergenliğin sonlarına kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkündür fakat temel değerler oluşmuştur. Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgilerin temellerinin, okulöncesi dönemde atılıyor olmasını göz önünde bulundurduk. Başlattığımız karakter eğitimi çerçevesinde öğrencilerimizle sevgi, sorumluluk, saygı, işbirliği, yardımlaşma, barış, empati, nezaket, dürüstlük, sabır ve paylaşma değerleri üzerinde çalışacağız. Çalışmalarımıza sevgi değeri ile başlayacağız. Bu çalışmalar, çocukların; mutlu, üretken ve birbirlerine değer veren bireyler olmasını sağlayan, sevgi değerlerini ve becerilerini öğretir. Çalışmalar sırasında yapılan aktiviteler daha sonra oluşturulacak cesaret, adalet, erdemlilik, temkinli olma gibi değerlerin temel yapı taşlarını oluşturacak nitelikte aktivitelerdir. Okuldaki eğitim süreçlerinde değerler; ilgili haftalık konularla ve öğretmenlerin çocuklara yaklaşım ve davranış biçimleri ile pekiştirilir. Her yaş grubunda çocukların yaş düzeyine uygun etkinliklerle değerlerin kazanılması ve davranışa dönüştürülme çalışmaları desteklenmelidir.
Ana hedefimiz öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, sosyalleşme sürecinde bu değerleri öğrenmeye içselleştirmeye devam etmelerini sağlamaktır. Yaşayan değerler ve karaktere ilişkin bilgiler tüm hayatı boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve ergenliğin sonlarına kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkündür. Fakat temel değerler oluşmuştur.
DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMIYLA ULAŞILMASI HEDEFLENEN
AMAÇLAR:
- İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek.
- Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak sevgi, saygı, demokrasi, adalet, işbirliği, eşitlik, aile bağlılığı, bağımsızlık, barış, duyarlılık, iyimserlik, sorumluluk ve benzeri temel değerleri bilişsel ve sosyal duygusal gelişimlerine uygun sağlamak.
- Çocukarın farklı değerlerin üzerinde düşünmelerine, düşüncelerini ifade etmelerine ve kazandıkları değerleri davranışa dönüştürmelerine fırsat tanımak.
- Çocukların karar verebilen, toplumda saygın bir yeri olan, kişisel gelişimlerini sağlayan bireyler olmalarını kolaylaştırmak; toplumla saygı, güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini sağlamak.

UYGULAYACAĞIMIZ PROGRAMLA HANGİ DEĞERLERİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ?
- Saygı
- Sorumluluk
- Mutluluk
- İşbirliği
- Sabır
- Dürüstlük
- Empati
- Nezaket
- Paylaşma