d END -->

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama çalışmalarının yaşamımıza etkisi bu çalışmanın ne kadar erken başladığı ile doğrudan ilgilidir. Okulöncesi eğitimden itibaren başlayan yaratıcı drama çalışmaları, çocukların kendilerini sözel olduğu kadar beden dili ile de ifade etmelerine yardımcı olur. Yaratıcı drama çalışmalarının en önemli özellikleri, “ çok yönlü olması, oyun, canlandırma ve doğaçlama” olarak sıralanabilir. Yaratıcı drama çalışmalarında çocuklar, duygu ve düşüncelerini oyunlar ve canlandırmalarla rahatça ortaya koyabilirler.