YABANCI DİL

Çocuklarımızın çok küçük yaşlardan başlayarak dil becerilerini kazanmaları ve geliştirebilmeleri için İNGİLİZCE eğitimi uyguluyoruz.
Amacımız; öğrencilerin kendilerini farklı bir dil konuşulan ortamda rahat hissetmelerini sağlayacak geniş bir kelime dağarcığı kazandırmak, temel kalıpları anlamalarını sağlamak ve bu kalıpları günlük hayatlarında kullanmalarına temel oluşturmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi motive ederek, onlara daimi bir dil öğrenme sevgisi aşılamakta amaçlarımız arasında yer almaktadır. Oxford University Press yayın evinin ‘Play Time ve Tedy Is Ready’ setlerini kullanıyoruz. Sağlıklı bir dil gelişiminin en bilinçli şekilde desteklenmesi gereken dönem, okulöncesi dönemdir. Yabancı dil öğrenmenin temelleri çocukluk döneminde atılmaktadır. 3-12 yaşlarında alınan yabancı dil eğitimi, hem kalıcı hemde kolay olması bakımından idealdir.
- Çocuklarımızın oyun yoluyla İngilizce ile tanışmalarını sağlamak
- Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek
- Şarkı, parmak oyunu ve tekerlemeler yoluyla kelime bilgilerini artırmak
- Kendi kullandıkları dilin dışında, farklı dillerin kullanıldığının farkına varmalarını sağlamak.